| |


בס"ד, יום שישי ט' בניסן תש"פ  3.4.2020
דף הבית מידע למשפחת הנפטר  דינים ומנהגים  הנצחה וזיכרון  בתי עלמין  אודות חברה קדישא ת"א - יפו 
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים
בית העלמין הדרום (חולון - בת ים)
בית העלמין טרומפלדור
בית העלמין העתיק ביפו
בית העלמין ירקון
בית העלמין נחלת יצחק
בית העלמין קרית שאול
חיפוש נפטרים
מועדי הלוויות
יושבים שבעה - ניחום אבלים
נפטרים שמועד אזכרתם חל היום
אישים
עולמות שחרבו - קהילות בשואה
גדולי ישראל
חללי צה"ל והמחתרות
נפגעי פעולות איבה
תפילות (לפי עדות)
תפילות בבית העלמין לפי שם הנפטר
תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
הלכות ומנהגי אבלות
חישוב תאריכי אבלות
שאלות ותשובות (שאל את הרב)
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
רכישת מקומות
יצירת מודעת אבל / אזכרה
הקמת מצבה
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
אינדקס נותני שירות
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים

חדשות ואירועים
ידיעה מתוך ynet (12.6.2006)
--------------------------------------------
ברוכים הבאים לאתר הרישמי של חברה קדישא ת''א יפו והמחוז
--------------------------------------------
פרטים אודות מכרזים של החברה קדישא יפורסמו בקרוב
--------------------------------------------
ניתן לרכוש גם בחיים קבורת סנהדרין בקרית שאול
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
דף הבית > אודות חברה קדישא ת"א-יפו > קמחא דפסחא
קמחא דפסחא

חלוקת קמחא דפסחא לאברכים ולמשפחות ברוכות ילדים נזקקות המתגוררות בערים
אור יהודה, אורנית, אלעד, אפעל, אלקנה, אזור, בית אריה-עופרים, בני ברק, בת ים, גבעתיים, גבעת שמואל, גני תקוה, חולון, כפר אז"ר, מתן, נווה אפעל, נירית, עמנואל, עץ אפרים,
צור יצחק, קרית אונו, רמת גן, רמת אפעל, שוהם, שערי תקוה, תל אביב- יפו
במסגרת פעילות הצדקה וחסד של החברה קדישא, לעילוי נשמת הנפטרים אשר הובאו לקבורה בבתי העלמין של החברה, מחלקת החברה קמחא דפסחא למשפחות נזקקות בכפוף להנחיות משרד המשפטים והמשרד לשירותי דת.

החלוקה תבוצע עפ"י הקריטריונים הבאים:
למשפחות ברוכות ילדים נזקקות:


 1. משפחות להם ששה ילדים ומעלה אשר אינם נשואים.
 2. אין בבעלותם ו/או בשימושם כלי רכב מנועי מכל סוג.
 3. מתגוררים בישובים אשר בתחום טיפולה של ח"ק תל אביב וזכאים לשרותיה (לפי הרשימה לעיל).
 4. משכורתם החודשית איננה עולה על 1,500 ₪ ברוטו לנפש.


על המשפחות למלא טופס בקשה מקור בלבד לשנת תשע"ט, בצרוף:


 1. צילום ספח ת.ז. (הכולל כתובת ורשימת הילדים).
 2. חשבון מקורי של ארנונה או מים בלבד מאחד מחודשי השנה האחרונה על שם המבקש.
 3. למלא בטופס הצהרה על גובה הכנסתם.


לאברכי הכוללים: (אין חלוקה לרווקים)


 1. אברכים המתגוררים בישובים אשר בתחום טיפולה של ח"ק תל אביב וזכאים לשרותיה (לפי הרשימה לעיל).
 2. על האברכים גם ללמוד בכולל שמקום הלימוד הוא באזור פעילות ח"ק ת"א וששמם מופיע בדו"ח מערכת "תלמוד" כ"לומד-פעיל". יש להמציא אישור לפי הדוגמא המצ"ב עם חותמת הכולל מקורית.
 3. על האברכים ללמוד יום שלם ו/או שהמציאו אישור על לימודים ב- 2 כוללים העומדים בתנאי סעיף 2 לעיל.
 4. אברך הלומד בכולל, שהינו סניף של מוסד שאינו בתחום הפעילות של הח"ק, ימציא תצהיר חתום ע"י ראש הכולל, כי מקום הלימוד של האברך הינו באזור הפעילות של הח"ק.
 5. זכאים אברכים להם חמישה ילדים ומעלה שאינם נשואים ושאין בבעלותם ו/או בשימושם כלי רכב מנועי מכל סוג.
 6. אברכים הלומדים בת"א (ומתגוררים באזור הח"ק), או מתגוררים בת"א (ולומדים באזור הח"ק) זכאים להגיש בקשה ללא קשר למספר הילדים. (לקריטריון זה זכאים גם הלומדים חצי יום בת"א וחצי יום באזור הח"ק).


על האברך למלא טופס בקשה לשנת תשע"ט, בצרוף:


 1. צילום ספח ת.ז. (הכולל כתובת ורשימת הילדים).
 2. חשבון ארנונה מקורי מאחד מחודשי השנה האחרונה על שם המבקש.
 3. אישור פרטני ממערכת "תלמוד" (תים) לפי הדוגמא המצ"ב, משלושת החודשים האחרונים, עם חותמת מקורית של הכולל על גביו.
 4. להתחייב ללמוד משניות לעילוי נשמת הנפטרים.


טופס שלא ימולא במלואו או טופס ישן יפסל על הסף.
חובה למלא טופס מקורי.
טפסי בקשה לשנת תשע"ט ניתן לקבל במקומות הבאים:משרדי חברה קדישא, מוהליבר 33 תל אביב - יפו...............................................................בין השעות 09:00-15:00
משרדי בתי העלמין של החברה: ירקון, דרום (חולון-בת ים), קרית שאול ונחלת יצחק...........בין השעות 09:00-15:00
משרדי רישום הלוויות של החברה בבתי החולים איכילוב, וולפסון ותל השומר......................בין השעות 09:00-15:00
מרכז רפואי מעייני הישועה בני ברק, משרד מנהל התפעול, קומה ג'......................................בין השעות 09:00-14:00
עירית בני ברק, מחלקת חירום ובטחון, הירדן 31 קומה 5, בני ברק......................................בין השעות 09:00-14:00
עירית בני ברק, אגף תברואה ופיקוח, ירושלים 58 בני ברק..................................................בין השעות 09:00-14:00
המועצה המקומית אלעד, המחלקה לשירותי דת.
המועצה המקומית עמנואל, מזכירות המועצה.

את הטופס והנספחים יש להחזיר ידנית למשרדי חברה קדישא בתל אביב או באמצעות הדואר, לת.ד. 29725 תל אביב, לא יאוחר מיום ט' באדר א' תשע"ט (14.02.19) – [מומלץ לשלוח בדואר 24]