| |


בס"ד, יום ראשון ז' באייר תשע"ח  22.4.2018
דף הבית מידע למשפחת הנפטר  דינים ומנהגים  הנצחה וזיכרון  בתי עלמין  אודות חברה קדישא ת"א - יפו 
קצת היסטוריה...
אודות חברה קדישא ת"א - יפו
קמחא דפסחא
מועד לכל חי - ביטאון הח"ק
ישובים שבתחום טיפול חברה קדישא
חברי הנהלה ובעלי תפקידים
שירותי החברה קדישא
מוקדי שירות
פניות ציבור
מכרזים
בית העלמין הדרום (חולון - בת ים)
בית העלמין טרומפלדור
בית העלמין העתיק ביפו
בית העלמין ירקון
בית העלמין נחלת יצחק
בית העלמין קרית שאול
חיפוש נפטרים
מועדי הלוויות
יושבים שבעה - ניחום אבלים
נפטרים שמועד אזכרתם חל היום
אישים
עולמות שחרבו - קהילות בשואה
גדולי ישראל
חללי צה"ל והמחתרות
נפגעי פעולות איבה
תפילות (לפי עדות)
תפילות בבית העלמין לפי שם הנפטר
תהילים ומשניות לפי שם הנפטר
הלכות ומנהגי אבלות
חישוב תאריכי אבלות
שאלות ותשובות (שאל את הרב)
מוקדי שירות
הליך סידור הלוויה והקבורה
רכישת מקומות
יצירת מודעת אבל / אזכרה
הקמת מצבה
פסוקים למצבה
סוגי קבורה
אינדקס נותני שירות
חיפוש נפטרים
שם משפחה
שם פרטי
בית עלמין
---
חיפוש מורחב
נפטרים הטמונים בבית העלמין
אישים
גדולי ישראל
הנפטרים שתאריך אזכרתם חל היום

סאלם רחל ז"ל
עפג'ין מרים ז"ל
קסטן סבינה ז"ל
כהן חנה ז"ל
גרוס פרידה ז"ל
שילר פרץ ז"ל
פרלמוטר חנוך ז"ל
שרפסקי צבי מאיר ז"ל
רוטנברג סבינה ז"ל
קסטן חנה אנה ז"ל
גרשון ליאון ז"ל
סלוני גניה ז"ל
חומסקי רשה ז"ל
מלמד רחל ז"ל
בראון יוזפינה ז"ל
אהרנוביץ שלמה ז"ל
שציגליק סימה ז"ל
סיגרד גולדה ז"ל
סלים דוד מנחם ז"ל
שלם עמנואל ז"ל
וינר שרה פריידל ז"ל
ליברמן סימה ז"ל
טריסטמן מאיר ז"ל
ארנלדס משה ז"ל
וינטרוב דוד ז"ל
ברז דוב (בריל) ז"ל
אוצרו ישראל ז"ל
אונגר יהושע ז"ל
קורקצי רבקה ז"ל
בליס שלמה ז"ל
ספקטור שפרה ז"ל
הילנברג שרה אסתר ז"ל
מזור אסתר ז"ל
לוי שאול ז"ל
דוד חזן רבקה ז"ל
בירנברג יוסף ז"ל
רוטנברג אליקים ז"ל
שיק משה ז"ל
ויספפ הינדה ז"ל
קלימן אברהם ז"ל
ברנדס אהרן ז"ל
ברמן גרשון ז"ל
לזובסקי יהודה ישראל ז"ל
ויינברג בלה ז"ל
ברכה רחל ז"ל
פרנקל שמואל ז"ל
רובין יצחק ז"ל
מאירוביץ מאיר ז"ל
בן יפת שלום ז"ל
הוניגספלד רחל ז"ל
מרדכי מטילדה ז"ל
טיטלבוים רחל ז"ל
הינדן יעקב ז"ל
קוגן סלומון ז"ל
שורץ זלמן ז"ל
שוורץ דוד ז"ל
פרידמן אברהם ז"ל
גוטהייט אסתר ז"ל
יודזיק שבתאי ז"ל
בן יעקב אליהו ז"ל
אלבו אברהם ז"ל
ברכה רבקה ז"ל
סלבצקי מאיר ז"ל
ברק אהרן ז"ל
פנקס שמואל ז"ל
קופרשטיין יבגניה ז"ל
פיאנרו רוזה ז"ל
ברכה לאונורה ז"ל
פייביש אטלה ז"ל
דורוגר רחמים ז"ל
כהן נחום ז"ל
ברנר דינה ז"ל
עגאי משה ז"ל
גולן מיכאל ז"ל
ראובן סלמן ז"ל
קוטלר יהודה ז"ל
לוי דוד ז"ל
אלמליח אברהם ז"ל
טריבר ישראל ז"ל
דרוקר רחל ז"ל
קפלוטו גקומו ז"ל
בן בסט יהודה ז"ל
עמנואל אסתר ז"ל
מונס שושנה ז"ל
סדי יצחק ז"ל
אלון יואב ז"ל
משעל פרחה ז"ל
עטיר עטור ציונה ז"ל
זילברגליט מנחם ז"ל
פליטי תרצה ז"ל
אונגר צבי הירש ז"ל
מלחי שרה ז"ל
חיים דוד ז"ל
דרימר דוד ז"ל
רצון סעדיה ז"ל
לאונוב לאון ז"ל
סמואל יוחנן ז"ל
חסון אלעזר ז"ל
לאונרד מינה ז"ל
בעריקשוילי יעקב ז"ל
וונכובסקי מוטל ז"ל
קליין לאה ז"ל
סיגל רוזיתה ז"ל
ורשבסקי מרה ז"ל
בריל ג'נטה ז"ל
ברנט לילי ז"ל
שטרום לאון ז"ל
מינביץ אסתר ז"ל
בוני אברהם ז"ל
בנגייב דורה ז"ל
שחר דניס ז"ל
מזרחי יהודית ז"ל
רוזן יהודית ז"ל
גיאת יצחק ז"ל
זומרמן רחל ז"ל
מתנה מרגיט ז"ל
זרחיה יוסף ז"ל
שרף ארנון ז"ל
רייטר הנריק ז"ל
אתקר קופלר לאה ז"ל
לובין אילן ז"ל
טלמציו שרה ז"ל
יסקי דינה הינדה ז"ל
צאיג יוסף ז"ל
יעקב סביחה ז"ל
לוי רפאל ז"ל
חדר מזל ז"ל
בנציג גישה ז"ל
לוי דהבני בתיה ז"ל
שוורץ ליאון ז"ל
מרריו חיה מלכה ז"ל
לוי מרים ז"ל
בורוכוב רושל ז"ל
גורביץ דובה ז"ל
שנירלמן אירנה ז"ל
שוסטר מרה ז"ל
זבלנוב אסתר ז"ל
בניאשוילי סימיון ז"ל
זיכרביץ מרה ז"ל
גוטקין אטל ז"ל
קוגל סמיון ז"ל
רוזנבאום חיים ז"ל
טוקץ חיה ריבה ז"ל
רבין סופיה ז"ל
זלמנוביץ לב ז"ל
קריגר מיכאל ז"ל
מזרחי קרין ז"ל
כהן צפורה ז"ל
טננבאום וינוגרד רוחמה ז"ל
אבו דוד אהרן ז"ל
איזביצקי אשר ז"ל
צייגר יולה ז"ל
שלום חנה ז"ל
ארחה קדן ז"ל
גוטליב הלנה ז"ל
בן משה שרה ז"ל
זקן שלום ז"ל
דותן פוריצקי בנימין ז"ל
קוטליצקי שושנה ז"ל
באטוס גולדה דינה ז"ל
פפו רבקה ז"ל
אשכנזי מרים ז"ל
קריבורוצקי מרדכי ז"ל
פולק מיכאל ז"ל
וילקר רוזה ז"ל
פינבוים ד"ר יצחק ז"ל
נוסבוים ד"ר מקס מאיר ז"ל
שמוקלר הרטה ז"ל
הירשברג נחמיה ז"ל
פקטור יוסף ז"ל
פילי רבקה ז"ל
אלמוזלינו שם טוב ז"ל
גורודנציק יהודה ז"ל
אקסט יוסף ז"ל
גילן יוסף ז"ל
פורטנוי דוד ז"ל
לינקובסקי זלמן ז"ל
נעים מתוקה מעתוקה ז"ל
מנלה חיים ז"ל
דוידזון משה ז"ל
שושן רגינה ז"ל
פריד שמואל ז"ל
אפשטיין משה ז"ל
כהנא שלמה ז"ל
וייזר ישראל ז"ל
קצב חנה ז"ל
ברודבר הלה ז"ל
גלטשטיין יוסף ז"ל
טראובנר אברהם אלפרד ז"ל
דוידזון מרים ז"ל
קמינקר אופשי יהושע ז"ל
שכטר אברהם ז"ל
גולדשטיין מרים ז"ל
צוקר זיסל לאה ז"ל
אוסובסקי ציונה ז"ל
קורנבליט חוה ז"ל
לטרהויז חיה גיטל ז"ל
בנאי אליהו ז"ל
דויטש יוליוס גדליה ז"ל
רנגביץ דניאל ז"ל
ביאליסטוצקי משה ז"ל
רוט משה מיכל ז"ל
ליבוביץ פניה ז"ל
גרינפלד יוסף ז"ל
הרשקוביץ שלמה פנחס ז"ל
קוזי אשכנזי עליזה ז"ל
לוי עליזה ז"ל
צדוק רומיה ז"ל
עואמי חנה ז"ל
סלומונוב בנימין ז"ל
פליישר ינוש ז"ל
וילנר נתן ז"ל
גליקסמן חיים זאב ז"ל
פלדמן ביצה ז"ל
איצקר דוגל שמואל דוד ז"ל
קליינהדלר קרליצקי הנריך ז"ל
גולדס נחמן ז"ל
סלעם קמינצקי חיים ז"ל
נחמני זלמן ז"ל
קרן צבי שרגא ז"ל
בן ידע חיים ז"ל
פרחי יעקב ז"ל
מרקוביץ יוסף ז"ל
נחומי נחמה ז"ל
אדלמן עליזה ז"ל
ארטל חנה ז"ל
רוזן פנינה ז"ל
דוידזון דוד ז"ל
שליסל סימה שבע ז"ל
גרוסמן חיים ז"ל
בירנבוים משה ז"ל
וייס משה ז"ל
סוסי משה ז"ל
ובר אסתר ז"ל
פרידמן משה ז"ל
כץ רפאל ז"ל
ישראלי משה ז"ל
שורץ מלכה ז"ל
לוי גדליה ז"ל
שרייר ברכה ז"ל
קויפמן שרה ז"ל
צינברג צפורה ז"ל
רוטה אליהו ז"ל
קאופמן שושנה ז"ל
גולצמן זוהר ז"ל
רשטיק אבא אברהם ז"ל
פינלס מרדכי אהרן ז"ל
בג'רנו זן ז"ל
בוים אריה צבי ז"ל
גליק נפתלי ז"ל
רובין אסתר ז"ל
לחובסקי אליעזר ז"ל
לוינשטיין פרידה ז"ל
הרשפינקל לובה ז"ל
שפיצר לאון ז"ל
קלינגר רבקה שרה ז"ל
שוסטר אברהם ז"ל
בביש חתון ז"ל
גולדשמיד מנחם ז"ל
בן אברהם יעקב ז"ל
טינו רבקה ז"ל
בביוב אמנון ז"ל
בן טובים שרעבי שושנה ז"ל
אייזק קלרה ז"ל
טירקלטוב מניה ז"ל
ברגר צפורה ז"ל
בן דור אברהם ז"ל
מדזר שלמה ז"ל
גרטלר ניומן ז"ל
פוליבה יוסף ז"ל
גלוזמן אליסה ז"ל
פינקופס ליסנר אליס ז"ל
ברבש שלמה ז"ל
פקטורוביץ מנשה משה ז"ל
דרבינוביץ רחל ז"ל
כרמל מרים ז"ל
קריזלר אברהם ז"ל
וולף משה ז"ל
עובדיה כתון ז"ל
פרייפלד זלמן ז"ל
גרינברג הינדא ז"ל
יוריה יורעה אהרון ז"ל
וסרמן פרידה ז"ל
יצחק מוסלי ז"ל
קראוס פנחס ז"ל
שני חיה הלנה ז"ל
פריץ צבי הרברט ז"ל
סלומונוביץ אנה מריה ז"ל
קליין הרמן יעקב ז"ל
אקרמן איזיק ז"ל
מנדלצוייג ברנדל ז"ל
שטראוס דבורה טאודורה ז"ל
רימר ריבה ז"ל
לובושיץ תמימה ז"ל
פוחובסקי אהובה ז"ל
מוסל צילה צירה ז"ל
גזאל משה ז"ל
גאן מנטה ז"ל
טחן ד''ר נאג'י ז"ל
בן ארויו אמלי ז"ל
סגל שמואל ז"ל
קמינסקי אלכסנדר ז"ל
אדלשטיין שלמה ז"ל
רבהן שמואל ז"ל
צודלר בתיה ז"ל
שוברט דוד ז"ל
כץ מקס ז"ל
סלושני צפורה ז"ל
ביהם רחל רוז ז"ל
צווירן זולקביץ רוזה ז"ל
לביא כמונה ז"ל
כהן ריזה ז"ל
סגל זיגמונד ז"ל
כדורי טובה ז"ל
מלכיור ליובה ז"ל
כהן אשר ז"ל
מרקוס נחמיה ז"ל
גרגי חיים ז"ל
סאיג תופחה ז"ל
מנדל לאה ז"ל
גבאי שבתאי ז"ל
אירם חיים דב ז"ל
רפפורט שלמה ז"ל
בלום אסתר ז"ל
עטר עזרא ז"ל
שטורך יהושע שעיה ז"ל
נובק שמואל צבי ז"ל
ביידא נוזהא ז"ל
עבו דניאל ז"ל
אביעד זוהרה ז"ל
ארויו יהושע ז"ל
אברמוביץ יעקב יצחק ז"ל
בייר יהודה ליב ז"ל
בר ארז צפורה ז"ל
מזרחי מסעודה ז"ל
בנדל ברנרד דב ז"ל
כהן אירמה ז"ל
טוב בטיה איטה ז"ל
שמש יוסף ז"ל
צדקה מלכונה ז"ל
ישמח משה ז"ל
ליכטנשטין אהרן ז"ל
שמאי שולמית ז"ל
מיקש מיכאל ז"ל
ורט יהושע הלוי ז"ל
שפיגלר אל רוי אוסקר ז"ל
אלון אורה ז"ל
פרוייריך אברהם ז"ל
שפנוב משה ז"ל
שינברג יעקב ז"ל
מאירהוף לינה ז"ל
אורדו אורדור אברהם ז"ל
ליפשיץ פרידה ז"ל
קדיש יוחנן הנס ז"ל
שניידין ישראל ז"ל
הייזלבק מינה ז"ל
סקלסקי זאב ז"ל
מורנו מורנו ז"ל
אנגל שרה ז"ל
רייך ישראל צבי ז"ל
גיגוז חיה ז"ל
רייב דב יששכר ז"ל
ברנס נינו ז"ל
שמואל אליז ז"ל
עופר תהילה ז"ל
סויקה לאה ז"ל
סולמה מנחם ז"ל
מנחם אסתר ז"ל
דלריה רחל ז"ל
לוי גבריאל ז"ל
הכט רות ז"ל
ברונשטיין נתן ז"ל
לביא מסעודה ז"ל
כהן גינדי אברהם ז"ל
פינמסר אברהם ז"ל
וינטראוב רבקה ז"ל
ורטהיים לאה ז"ל
כהן חיים ז"ל
צוקרמן בתיה ז"ל
רמתי חנה ז"ל
לפיאנסקי רחל ז"ל
סברלו קלמנט ז"ל
לבל אדלה ז"ל
אלכסנדרוביץ חיים ז"ל
סיד יעקב ז"ל
חורושט נחמה ז"ל
אשל בכר זלמה ז"ל
זיידמן רוזה ז"ל
גרשט טובה ז"ל
וינפלד משה קורט ז"ל
מתתיהו מזל ז"ל
אריביץ דוד ז"ל
אגלרוב שרה ז"ל
שפיצר וולטר יוסף ז"ל
בורנשטיין שפרינצה ז"ל
גינצבורג שרה ז"ל
אוסטרובסקי שמואל ז"ל
שבתאי שמעון ז"ל
אקרמן סגל שבח ז"ל
רפאל סולטנת סלטנה ז"ל
ירמיהו צ'רלי ז"ל
מילר טוביה ז"ל
עקריב רבקה ז"ל
מן יוסף ז"ל
גנצקי גוליה שרה ז"ל
ברטונוב שלמה ז"ל
סמרי אברהם ז"ל
קרן אטל ז"ל
באומגרטן משה קורט ז"ל
רייטמן דורה ז"ל
פוקסברומר לאה רבקה ז"ל
כהן שלמה ז"ל
לזר דר' זאב ז"ל
קליש אליעזר ז"ל
ברגר יעקב ז"ל
אבידע משה ז"ל
מירון אליעזר ז"ל
ורד יוסף ז"ל
אדמוני יהושע ז"ל
אימרל יצחק ז"ל
פוקס מנחם ז"ל
שניאור יוסף ז"ל
פרידמן זלמן ז"ל
צחורי לאה ז"ל
נגלר פנחס ז"ל
לנצנר זכריה ז"ל
מפני נתנאל ז"ל
חוה ציון ז"ל
זנד לאופולד ז"ל
יודנהרץ מרדכי ז"ל
גורביץ טובה ז"ל
בוים יוסף ז"ל
קורדובה ג'ולייט ז"ל
רונן מרדכי ז"ל
רייף לואיס אליעזר ז"ל
כרמית יסמין ז"ל
רובין מיסה ז"ל
סנט מלכה ז"ל
בו בוסאנו סטרול ז"ל
שבתאי מזל ז"ל
ברוך דונה דבורה ז"ל
אורפלי יוסף ז"ל
שחור שמריהו ז"ל
אאיילשטיין בר תנחום דוד ז"ל
לוי לינדה ז"ל
נחשון אריה ז"ל
בן צבי שמואל ז"ל
קמחי שבתאי ז"ל
אש יוסף ז"ל
חזן מרקו מרדכי ז"ל
קלינבאום חיים ז"ל
ויסמן נתן ז"ל
ברזילאי מרדכי ז"ל
וירניק דוד ז"ל
גיירו אליהו ז"ל
קרן ברטה בילה ז"ל
שימבוביץ פסח ז"ל
וסרמן שינדל ז"ל
רודיטי רבקה ז"ל
כהן אלונורה ז"ל
בכר אסתר ז"ל
בר סלע משה ז"ל
זיפמן שיינדל ז"ל
שלומוביצי חיה ז"ל
לוינגר ישראל ז"ל
אזולאי ויטה חיים ז"ל
אשכנזי שרה ז"ל
סובר רפאל ז"ל
גוילי מיסה ז"ל
פקפורי מירז'אן ז"ל
כהן שרה ז"ל
עזרא אנג'ל ז"ל
יעקובושוילי בנימין ז"ל
ברגמן דב ז"ל
בוימהקר חיים ז"ל
גולדברג גולדנברג בטי ז"ל
לוי מרים ז"ל
ברטפלד זכריה ז"ל
שני יצחק ז"ל
בר רצון מרים ז"ל
דישי יהושע ז"ל
גנור שמואל ז"ל
סולומון אשר ז"ל
סוסיה יהודה ז"ל
אשרי מנחם ז"ל
מטלון נסים ז"ל
סטרשונר פני ז"ל
ברנה ישראל הרש ז"ל
רבי יעקב ז"ל
לוי עזרא ז"ל
לוי קדון ז"ל
פאלאריירו פייגה ז"ל
זיגמן בלה ז"ל
מנשה חיים ז"ל
ניסן רחל ז"ל
בוזטו פני ז"ל
בן דוד שמעון ז"ל
גוטסמן פרדריקה ז"ל
קורנפלד מלכה ז"ל
פיסטנר פרידה ז"ל
סגל גוסטב ז"ל
שטרן קוברין ברוניה ז"ל
גרוסמן לאה ז"ל
שפירא יחיאל ז"ל
קופרבוים נחה ז"ל
מאיר ישראל ז"ל
לוי חיה וידה ז"ל
בלומנפלד אוה ז"ל
לפידות סרברניק חנה ז"ל
טבוש יצחק ז"ל
רייזלר דורית ז"ל
כהן לאה ז"ל
אהובי צילה ז"ל
גנון זאב ז"ל
מילנס אסתר ז"ל
כחולי פנחס ז"ל
ורשבסקי מלכה ז"ל
ג'נח משה ז"ל
דניאל זדה לאה ז"ל
צורף מטילדה ז"ל
עמבר שלמה ז"ל
שורץ אדלה ז"ל
אוריאב זרנובסקי חיים ז"ל
רוזנברג יהודית ז"ל
לויטה מלוה ז"ל
חזן יוסף ז"ל
אידלמן יחיאל ז"ל
בן חיים קרבנר רחל ז"ל
ברשק אריק שלמה ז"ל
גרינר שלמה ז"ל
שטוסר אברהם ז"ל
שפילמן ברנרד ז"ל
כץ לאה ז"ל
פרולדר מרים ז"ל
טפלבנד פריידל ז"ל
מלמד חנוך ז"ל
ליבני חוה ז"ל
פקר בתיה ז"ל
קצרי נחמה ז"ל
פצניק אברהם ז"ל
גנג ראובן ז"ל
פלשטינסקי משה ז"ל
אטיאס אברהם ז"ל
בר ציון משה ז"ל
וינר דב ז"ל
ספקטור אריה ז"ל
ביאליק שרה ז"ל
ביטון ידידיה ז"ל
חזן גויה ז"ל
וברמן שמואל ז"ל
לטבין חיה ז"ל
וקסלר פרידה ז"ל
גישס יעקב ז"ל
דו לה ריאה סניורה ז"ל
שטיינמן פרלה ז"ל
בלו נסים ז"ל
יוחנון ברוך בר ז"ל
חזין רגינה ז"ל
רוסקוב שלמה ז"ל
זיו יעקב שלמה ז"ל
מוסרי שמחה ז"ל
שרעבי שרה ז"ל
בנאו טרזה רוזה ז"ל
גוטלנד סוניה ז"ל
מולכו שרה ז"ל
מנו דודו ז"ל
קמחזי רפאל ז"ל
בן צבי שרה ז"ל
ליבוביץ צילה ז"ל
מורצקי נח ז"ל
חמוי פרידה ז"ל
גור אריה מתתיהו ז"ל
קאשי יוסף ז"ל
רז חנה ז"ל
שכטר ציונה ז"ל
ביטון סימון שמעון ז"ל
בלום משה ז"ל
ראובן רבקה ז"ל
שאקי סופיה ז"ל
בעבור זיוה גילסון ז"ל
ארונוב רוזה ז"ל
סמילנסקי ירמיהו ז"ל
צרפתי עליזה ז"ל
קיוסו לונה ז"ל
חלפון ניסים ז"ל
לוי אהרן ז"ל
אלשך אלגרינה ז"ל
לוי שמחה ז"ל
צימרמן סימון ז"ל
אלון פנחס ז"ל
ברנהולץ אברהם ז"ל
אזולאי אדלה ז"ל
ליכטשיין שרה ז"ל
חכימי גדיד אסדוללה ז"ל
אנטושוילי יוכבד ז"ל
שינפלד משה ז"ל
ריבנבך מרדכי ז"ל
אברמוביץ משה ז"ל
טסלר יוסף ז"ל
מוסקוביץ הרמינה ז"ל
ברוקס אברהם ז"ל
גולרן יעקב ז"ל
גורביץ גיטל ז"ל
בירמן דבורה ז"ל
איזנמן אברהם אליעזר ז"ל
שפר שלומית ז"ל
מוסקופ מרים לאה ז"ל
רייספלד איזבלה ז"ל
ריץ דבורה ז"ל
ליבמן אסתר ז"ל
פררו ליבה ז"ל
וואטזסקי אידה ז"ל
פרלמן בילה ז"ל
רויט מרים ז"ל
וייס מגדה ז"ל
מאיר זדה טאוס ז"ל
מרקוביץ שלמה ז"ל
נמדר זליכה ז"ל
מאור דניאל ז"ל
סורון מיכאל מנחם ז"ל
פליש רחל ז"ל
אידלוביץ יונה ז"ל
סקלי כהן קמילה ז"ל
בן דוד שלום ז"ל
גולד הנרי ז"ל
רודריג סלומון ז"ל
פינצי רוזה ז"ל
מצליח שאול ז"ל
אברמוביץ אברהם ז"ל
מזרחי קמל ז"ל
סידי קלרה ז"ל
גולדר אברהם ז"ל
שור אברהם ז"ל
כהן מרים ז"ל
ויסלברג חנה ז"ל
באבאי רגינה ז"ל
פרנג'י יעקב ז"ל
עמית יוליה ז"ל
ברנר משה פנחס ז"ל
כחלון כלאפו ז"ל
ברנס מיסה ז"ל
ליבוביץ משה ז"ל
אברהרד קרמר אטי שרה ז"ל
לאופר אהרן לייב ז"ל
ישראל אסתר ז"ל
בנש דוד ז"ל
עקיבא מעתוק ז"ל
הס יצחק ז"ל
פריזנד יעקב שמואל ז"ל
לינדן רייזל ז"ל
גפן הניה ז"ל
מרדכי יהונתן ז"ל
רובינשטיין אברהם ז"ל
מדג'ר יצחק ז"ל
הרשקוביץ אלקה ז"ל
אנהיזיגר חיים נחמן ז"ל
רוזנס פורטונה ז"ל
שפרוט פרלה ז"ל
רפאלוב יצחק ז"ל
שקורי משה ז"ל
גרובה שרה ז"ל
בסון רגינה ז"ל
דוד נג'י ז"ל
חלפון משה ז"ל
סקג'ו בילה ז"ל
שמעון רינה ז"ל
וכטל חנה ז"ל
שטרנברג דוד ז"ל
צבילה טובה ז"ל
שמש סלים ז"ל
דובס יצחק ז"ל
קטלן ג'ינו חוה חיה ז"ל
בן הדור יוסף ז"ל
אלחנטה אסתר ז"ל
שואף בונו ז"ל
סטמבולצקי רחל ז"ל
פולק ברוך ז"ל
גז מטילדה ז"ל
קורן אברהם ז"ל
לופינסקי איגנץ ז"ל
שפיגל יעקב ז"ל
שפרברג נינה ז"ל
הרשקוביץ בלה ז"ל
גולדשטיין ישראל מרדכי ז"ל
פינקלשטיין אסתר ז"ל
קורת מאיר ז"ל
דבח ששון רינה ז"ל
אדלשטיין משה ז"ל
פרלשן מלכה ז"ל
נחום רוזה ז"ל
ברחודר ברוחובר שוקט ז"ל
דרעי מרדכי ז"ל
יונה נח ז"ל
סרינו חיים ז"ל
ארונוביץ יוסף ז"ל
שטרן מינה ז"ל
קמפאס משה ז"ל
דבח דבך חנה ז"ל
ביו יצחק ז"ל
דבשי יהודית ז"ל
סופר דוד ז"ל
סירני לילי ז"ל
בביוף אליהו ז"ל
טוז שדרה ז"ל
טייגר יוסף ז"ל
זליף זלוף נעימה ז"ל
לזרקביץ ליבה ז"ל
אלפי שמואל ז"ל
שבייפל בנימין ז"ל
בכר שמואל ברוך ז"ל
משיח יעקב ז"ל
זילברשטיין פרידה ז"ל
מנדל קרל ז"ל
נוימן סימה ז"ל
שיינברג חנה ז"ל
בש רבקה ז"ל
דגני רחל ז"ל
גולד רוזה ז"ל
קפלן טובה ז"ל
ביאליק בנימין ז"ל
שוחט רחל ז"ל
זילברגלייט רחל ז"ל
חממי שמעון ז"ל
קירשנבאום אדולף אברהם ז"ל
לוי רחמים ז"ל
ליבהבר חיים נטע ז"ל
פופקו תיאודור ז"ל
דוחביב גרציה ז"ל
פיליץ מיכאל ז"ל
ויניק רבקה ז"ל
ליפשיץ דבורה ז"ל
רפפורט שבע ז"ל
ששון אדמונד ז"ל
גדה סופי ז"ל
אפרת אפרוס מילדרד ז"ל
קייקוב פאניה ז"ל
גלזר אללה ז"ל
רבינוביץ חיים ז"ל
לוי אורית ז"ל
מולכו דינה ז"ל
בכר אברהם ז"ל
פסח יצחק ז"ל
דורון שלום ז"ל
גוטמן רוזה ז"ל
כהן חיים ז"ל
חזון פורטונה ז"ל
שיללר רגינה ז"ל
מידאול יעקב ז"ל
סימן טוב נורי ז"ל
לוי רגינה ז"ל
קטן אלה ז"ל
קלרמן גולדה ז"ל
כהן אברהם ז"ל
סועד סעידה ז"ל
לייבוביץ הרשקו ז"ל
ירקוני שרה ז"ל
אברהם אורה ז"ל
קלוור חן ז"ל
זינגר פלורה ז"ל
קוגן ברגר זניה ז"ל
אברגל עמרם ז"ל
פרידין לילה ז"ל
שקל גליה ז"ל
לוי סוניה שרה ז"ל
קמחי שמואל ז"ל
אוטמזגין רחל ז"ל
נגריאנו איליה ז"ל
פודלובסקי רחל ז"ל
בהרליה סלאנג' ז"ל
סלח סלח ז"ל
ויינר אייזיק ז"ל
פרסקו רפאל ז"ל
שאול נג'יה ז"ל
שיין שרגא ז"ל
מנו ריקטה ז"ל
אלברג נינה ז"ל
מרגולין יהודית ז"ל
אגבבה מרים ז"ל
עובדיה רחמים ז"ל
גלנטה רבקה ז"ל
שטראוס פרנץ ז"ל
רוזנבאום שרה ז"ל
דבש גמילה ז"ל
שריסט אלקה ז"ל
מימון ויטוריו ז"ל
לוין דוד ז"ל
יצחק שלום סלומון דניאל אייזיק ז"ל
כנפו מואיז ז"ל
בודה יהודה ליאו ז"ל
איזון נזלי ז"ל
בביוף אלי ז"ל
עזני ענת ז"ל
מזרחי רוית ז"ל
נוריק חיינה ז"ל
סמרי אליעזר ז"ל
שינה שרה ז"ל
חזיזה אלישע ז"ל
מלר יוטה ז"ל
בראון איטה ז"ל
ברגמן אליעזר ז"ל
אלדר דליה ז"ל
קורנפלד אנה ז"ל
בן דוד חיים ז"ל
גורוביץ חנה ז"ל
הרמן יהושע ז"ל
ביגלר שלמה ז"ל
פרימו רחל ז"ל
חסקל לזר ז"ל
דויש זלטה ז"ל
טביביאן רינה רנה ז"ל
רודריגז יוסף ז"ל
הרמן קרול ז"ל
אלברג חנה יסכה ז"ל
מונדש יוסף ז"ל
ברכל מנשה ז"ל
מארי ז'ק ז"ל
קוספט רחל ז"ל
סיליק שרה ז"ל
שלתי מרים ז"ל
בטיש אדוניהו ז"ל
יעקובי שרה ז"ל
יונה מרים ז"ל
חנגל רינה ז"ל
בר דוד ציון ז"ל
פלדי צילה ז"ל
גרדה אברהם ז"ל
דרוקר סורא פרומה ז"ל
צרור אברהם ז"ל
מאיר אברהם ז"ל
שוורץ חיים ז"ל
בנימינוב אסתר ז"ל
בן דוד שלמה ז"ל
ירחי שרה ז"ל
גרוצה אלזה ז"ל
מנצור כודים ז"ל
איצקוביץ לאה ז"ל
גרבר אלימלך ז"ל
קאופמן מרים ז"ל
עוזרי אהרן ז"ל
מתתיה רחמין ז"ל
חדריה משה ז"ל
יניב עקיבא ז"ל
פיצחדזה דניאל ז"ל
ברהום אסתר ז"ל
בן שימול דוד ז"ל
ראובני מוסא ז"ל
שלוסברג נתן ז"ל
קוסברט שרה ז"ל
נתן יצחק ז"ל
פרנקו יצחק ז"ל
צואררין שמעון סימון ז"ל
ארבר מנחם ז"ל
צימרמן פנחס ז"ל
אפשטין ישראל ז"ל
וינברג משה יצחק ז"ל
ווינר שרה ז"ל
רוזנובסקי ברכה ז"ל
שנידרמן מרים ז"ל
מנדל טעסי רחל ז"ל
צלר חנה פיגה ז"ל
קרנר ריזל ז"ל
קיטוביץ רשי ז"ל
זיטלני דב ז"ל
גולדפרב זלמן יוסף ז"ל
לוי יצחק ז"ל
קרומבין יעקב ז"ל
גרינברג מרים ז"ל
זלצמן זיסל ז"ל
קורלציק מרדכי ז"ל
קניוק לאה מלכה ז"ל
פרלשטון אלחנן ז"ל
אלטמן נח ז"ל
פטרקובסקי אברהם ז"ל
קליין משה ז"ל
רזניצקי אברהם ז"ל
בוטקובסקי לייב ז"ל
אטקס רחל מינדיל ז"ל
זביזינסקי חוה ז"ל
שריבמן יעקב ז"ל
רוטנר ישראל ז"ל
זרסקי זאב ז"ל
צרבינסקי ברוך ז"ל
רפפורט נפתלי הרץ ז"ל
ניצקי אלקה ז"ל
עמרם ויולט ז"ל
גולדין לאה אסתר ז"ל
ויספלנר רוזה ז"ל
איזנשר יצחק ז"ל
רוקובסקי הרמן ז"ל
מונטג יהודה אריה ז"ל
פישלר יצחק ז"ל
קורט משה ז"ל
גמוס שרה ז"ל
לוי מנשה ז"ל
פתחיה מאיר ז"ל
פולטוב מלי ז"ל
מולה מאיר ז"ל
טרבלקה אורי ז"ל
חקא נעימה ז"ל
נוסבוים יעקב ז"ל
רובינשטיין מקס ז"ל
סנדיק אריה ז"ל
קציר מיכאל ז"ל
רסנר בועז ז"ל
איתם שלמה ז"ל
צם פנחס ז"ל
זילברמן יונה ז"ל
גרצולין יניני גולדה ז"ל
פישלר אליעזר ז"ל
גרינולד אידה ז"ל
רוזנפלד אלקה ז"ל
זוכמן מאיר ז"ל
גרנבאום מרי ז"ל
חורש שמחה ז"ל
ניאזוב אברם ז"ל
רובנוב מטילדה ז"ל
גיחון אריה ז"ל
בוים קרולה ז"ל
וילהלם יחזקאל ז"ל
לבל לאה ז"ל
אבורמד תמר ז"ל
ברונשטיין אסיה ז"ל
לדרר אירנה ז"ל
קרמר חיים ז"ל
פרקש שרה ז"ל
שלמון שושנה ז"ל
כהן משה ז"ל
הרר פני ז"ל
אמיר חיים ז"ל
כספי אננה ז"ל
איחייב אלי ז"ל
הורוביץ פטר ז"ל
נבה רחל ז"ל
שרוס גורג ז"ל
וידנבוים שלמה ז"ל
טיומקין זהר ז"ל
שקלר שקליאר יונה ז"ל
ארוואץ אסתר ז"ל
ינון דבורה ז"ל
קיגל בסיה ז"ל
פרח דוד ז"ל
נאמני שרה ז"ל
איסר יעקב ז"ל
דולגופולוב אליזבטה ז"ל
מאירוביץ אהרון ז"ל
בכר דניאל ז"ל
טייג מיכאל ז"ל
בנגירה חיים ז"ל
רובינסון שרה ז"ל
פרייברג פנחס ז"ל
בן אלטבט פרלה ז"ל
וולדמן מרק ז"ל
ציגלר אברהם ז"ל
מגר נפתלי ז"ל
סלמה אליהו ז"ל
פחטר אהרון ז"ל
זיגר לאה ז"ל
סבאג תמרה ז"ל
וילנצ'יק אידה ז"ל
אלקריף יוסף ז"ל
חרזי שלמה ז"ל
קלצבסקי הדסה ז"ל
אלכסנדרובסקי בלומה ז"ל
גאושפיגל איגור ז"ל
אלפי רפאל ז"ל
אוסטרובסקי טטיאנה ז"ל
איציקסון מלכה ז"ל
שפירא שושנה ז"ל
קלמן אלכסנדר ז"ל
קוסיוב ניסים ז"ל
מנחם חאתון ז"ל
וינישקי דן אליהו ז"ל
קמחי סלטו ז"ל
מרקוביץ רונן ז"ל
דהן שמחה ז"ל
פליט דניאל ז"ל
זיתוני יצחק ז"ל
רוסלר עדה ז"ל
לרנר יהודית ז"ל
שמש נעים ז"ל
מאיר אליהו ז"ל
ברגר קורנליה ז"ל
כהן יהושע ז"ל
גרוס משה ז"ל
חלפון אלי ז"ל
דובינסקי שרה איטה ז"ל
סגל יצחק מאיר ז"ל
וישקובסקי יששכר ברנרד ז"ל
ירון דייזי ז"ל
בנדינר רבקה ז"ל
בירנבאום רות ז"ל
וולף עדית ז"ל
זלוטובסקי רחל ז"ל
קורוליק רחיל ז"ל
חנימוב מזל ז"ל
ירמקוביץ אלכסנדר ז"ל
ולדוב איזה ז"ל
רודא חסל ז"ל
חמדני רחמים ז"ל
נורוב יצחק ז"ל
אוליזירוב לריסה ז"ל
גבאי דן עזרא ז"ל
ויסמן שלמה ז"ל
קרקו קרקא שושנה ז"ל
ארנון אברהם ז"ל
פלדמן חיים ז"ל
רפאלי עדנה ז"ל
דוברושקין רבקה ז"ל
דגמי רחמים ז"ל
פסח מאיר ז"ל
רוזנברג מינה ז"ל
סוקול ישראל ז"ל
דשקס יוסף ז"ל
חלפון פנחס ז"ל
ויליטובסקי רבקה ז"ל
מנאל יוליאנה ז"ל
ברבו ניקו ז"ל
צללזון שרה ז"ל
טברסקי צפורה ז"ל
מנגר ראובן ז"ל
יעבץ אלכסנדר ז"ל
שלמה שמואל נעמי ז"ל
זיגר יוסף ז"ל
רחלין סוניה ז"ל
נסנוביץ בלהה ז"ל
שאול בנימין ז"ל
שטיין רחל ז"ל
דוד זאדה רבקה ז"ל
ארמוני זיוה ז"ל
דוידוביץ גיטלה לאה ז"ל
קמינסקי זהבה ז"ל
לוי אליעזר ז"ל
בן זקן מרגלית ז"ל
עזרא דוד ז"ל
גיירמן חיה קריינדל ז"ל
פבריקנט יבגני ז"ל
מרק אברהם ז"ל
בוני דוד ז"ל
קורנגולד לוצ'נה ז"ל
פרלסמן מאלי ז"ל
בזוזה פני ז"ל
דבקרוב נקדם ז"ל
ישכיל דב ז"ל
רג'ואן פואד ז"ל
מאורחי תורכיה יהודית ז"ל
ששון דוד ז"ל
דינצמן אברהם ז"ל
מזילקינה פאינה ז"ל
בינאשווילי יעקב ז"ל
שצופק קונסטנטין ז"ל
כנר נירה ז"ל
בק טוביה ז"ל
כץ אסתר ז"ל
ברקוב אילן ז"ל
גטל יצחק ז"ל
פסטס הרמן ז"ל
שמש עובד ז"ל
דגלינוס חנה ז"ל
זהבי שושנה ז"ל
יפה רביבה ז"ל
פריד יחזקאל ז"ל
גבעוני קלמי עדינה ז"ל
בריף משה מיכאל ז"ל
אביטל אורה ז"ל
פינקלשטיין סופיה ז"ל
ברוך יצחק ז"ל
דובשני חיים ז"ל
מנדל אליזבטה ז"ל
ויזלר אניטה רות ז"ל
דורי רחל ז"ל
ניסנבוים יונה ז"ל
גולדנברג שמואל ז"ל
שחר אביבה ז"ל
מגד אבי ז"ל
אהרן חנוך ז"ל
פודוקסין ולדימיר ז"ל
גויטע מכלוף ז"ל
שקרוב חיים ז"ל
דודמן לאה ז"ל
מאניאן יצחק ז"ל
שבט שבת ז"ל
גליק טוביה ז"ל
תמרוב צפורה ז"ל
פישציץ זינאידה ז"ל
קיסילנקו אלה ז"ל
זומר שלמה ז"ל
שם טוב ניסים ז"ל
איסט שרה ז"ל
רובין צבי ז"ל
סקורוחודוב יליזבטה ז"ל
דוד דבורה ז"ל
איסלר רבקה ז"ל
זלכה דרורה ז"ל
רוב תרצה ז"ל
סלימאן נגיה ז"ל
גולדמן ברוריה ז"ל
פדל לילי ז"ל
רייכר מרי ז"ל
גבריאל סאמי ז"ל
שפירא הינדה ז"ל
מנשה אגאבאבא ז"ל
שפירא זאב ז"ל
לוקסמבורג אלנה ז"ל
כודדדי אברהם ז"ל
פיקרביץ אסתר ז"ל
חסין מרים ז"ל
טחן חיים ז"ל
ראובן יחזקאל ז"ל
פסט שרה ז"ל
אלוף אדלה ז"ל
מינטוס יצחק ז"ל
ריזמן מרים ז"ל
קומפורטי משה ז"ל
טויג מרדכי ז"ל
זילברברג שרה ז"ל
מונסליזה יהודית ז"ל
איסקוב ניסים ז"ל
וולוך זאב ז"ל
בוטבול שמעון ז"ל
אביבי שרה ז"ל
גייסנר אשר ז"ל
לוי יפה ז'נט ז"ל
רנטה קלרה ז"ל
גרבר מיכאל מצ'יסלב ז"ל
שרף שלמה יאיר ז"ל
אשכנזי בנימין ז"ל
פינסנבאום אתי ז"ל
סבן אורי חיים ז"ל
רגבי צבי ז"ל
איסרלס אורי ז"ל
חסן יצחק ז"ל
סעדי יצחק ז"ל
דזילובסקי אליהו ז"ל
דיזנהויז יהושע ז"ל
לבנון מרים ז"ל
פרץ מרדכי ז"ל
הוברמן איסר ז"ל
גרצ'יקוב זויה ז"ל
קליסקי יפה ז"ל
אפרים לורה ז"ל
אנגל יפים ז"ל
רוזנפלד יוסף ז"ל
סקוצילס חנה ז"ל
דגמי יחזקאל ז"ל
גניש מרים ז"ל
ידגר יוסף ז"ל
בהרי צ'רלס ז"ל
עטאר מרדכי ז"ל
מיכאלי אריה ז"ל
ינקוביץ רבקה ז"ל
שלפי ישעיהו ז"ל
נאק בלה ז"ל
חנין שרון ז"ל
עקיבא דוד ז"ל
חרפק ישראל ז"ל
קומיסרוב אסיה ז"ל
רייכמן רחל ז"ל
שמחיו דוד ז"ל
גרמינסקי אריה ז"ל
ארז אופירה ז"ל
לובינסקי הלוי אלטר מרדכי ז"ל
קצנשטיין מיכאל ז"ל
רוזינר חנה פיגל ז"ל
שבתי דוד ז"ל
פרימברג חיים מרדכי ז"ל
ורט אליעזר ז"ל
מלצר אלעזר משה ז"ל
פוסטלניק מלכה ז"ל
ברכה דוד ז"ל
מקובסקי צבי ז"ל
מאיר צישנסקי ז"ל
רוטברג עמיקם ז"ל
צפר אריה ז"ל
בנדרלי יוסף ז"ל
חיימוב דניאל ז"ל
קפרי כפקי רן ז"ל
אלכסנדרוביץ עליזה ז"ל
שטיין רעיה ז"ל
משיח שרה ז"ל
אזולאי סימון ז"ל
קדושיאן אליהו ז"ל
קסטנבוים פרידה ז"ל
סאיג דייזי ז"ל
בלאו קצ'נוב יפה ז"ל
פריפר ינקו ז"ל
גוטרמן נאוה ז"ל
חבשוש משה ז"ל
קירזנר יצחק ז"ל
פניזל בת שבע ז"ל
ליבוביץ נחמה ז"ל
צוריאנו אהרון ז"ל
אלרון יצחק ז"ל
ואנונו ז'קלין ז"ל
לובל לאה ז"ל
אורני גולדברג מורן ז"ל
אבאזדה ריחן ז"ל
שוחט אדוארד ז"ל
פרידמן בן שלום ישראל ז"ל
גוילי אליהו ז"ל
דזרסי רירי ז"ל
שקלר פנינה ז"ל
לב יוסף ז"ל
זהבי משה ז"ל
צכנוביץ יהושוע ז"ל
שמש רחל ז"ל
שטיינברגר רחל ז"ל
מועדי הלוויות בבית העלמין

הלוויית אנגל פיני ע"ה
הלוויית אטמנוב יבגניה ע"ה
הלוויית כספי יורם ע"ה
הלוויית רומנו נסים ע"ה
הלוויית רוסק שמואל ע"ה
הלוויית אדטו נעה ע"ה
הלוויית גלפו חיים ע"ה
הלוויית אברהמוב עליזה ע"ה
הלוויית לוי אשר ע"ה
הלוויית כהן חנה ע"ה
הלוויית פליסן רחל ע"ה
הלוויית קצב סוהם ע"ה
הלוויית פולק ויקטוריה ע"ה
הלוויית גראנציה דורינה ע"ה
הלוויית רוזנצויג דידו ע"ה
הלוויית ציוני עפר ישראל ע"ה
הלוויית חדרה אהרן ע"ה
הלוויית ואקנין רחל ע"ה
הלוויית עזר מרסל ע"ה
הלוויית בן ישראל ורדה ע"ה
הלוויית יהושוע יהושע רמי ע"ה
הלוויית יפה אברהם צבי ע"ה
לרשימה המלאה
דף הבית > בתי עלמין
בתי עלמין

בית העלמין העתיק ביפו
מיקום: שכונת עג'מי רח' יהודה מרגוזה פינת המגדלור, בין בית החולים הצרפתי לנמל יפו.
טלפון: 03-7953600
שטח: כ-7,500 מ"ר.
850 נפטרים מצאו את מנוחתם בבית העלמין העתיק ביפו.
בית העלמין הוכרז על ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור".
סוגי קבורה: קבורת שדה
תחבורה:10, 41, 46.
בית העלמין פתוח בימים ב' ו-ה', בין השעות 08:00-12:00.
אין אפשרות לתאם ביקורים בבית העלמין למועד אחר

מידע מורחב

בית העלמין טרומפלדור
מיקום: רחוב טרומפלדור, תל אביב
טלפון: 03-7953600
פתוח בימים:

שעון חרף -

ימים א' - ה' - בין השעות 07:00 - 17:00

יום ו' וערבי חג - בין השעות 07:00 - 14:00

שעון קיץ -

ימים א' - ה' - בין השעות 07:00 - 19:00

יום ו' וערבי חג - בין השעות 07:00 - 14:00

ביקורים מעבר לשעות אלו כרוכים בתשלום
ובתיאום מראש בטלפון - 03-7953614

שטח: כ-12,000 מ"ר.
כ-4,000 נפטרים נטמנו בבית העלמין.
בית העלמין הוכרז על ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור".
סוגי קבורה: קבורת שדה
תחבורה: 1, 2, 4, 8, 18, 20, 21, 64, 66, 90, 166
מידע מורחב


בית העלמין נחלת יצחק
מיקום: רחוב אבני זיכרון, גבעתיים-ת"א
טלפון: 03-7953654
פתוח בימים: א', ב', ד', בין השעות: 06:00-20:00 (קיץ)
06:00-17:00 (חורף)
ג', ה', בין השעות: 06:00-21:00
בימי ו' וערבי חג בין השעות: 06:00-13:00
שטח: 86,000 מ"ר, כ-30,000 נפטרים, מהם כ-7,500 ילדים נטמנו בבית העלמין. בית העלמין הוכרז על י די הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור".
סוגי קבורה: קבורה שדה, קבורה זוגית
תחבורה: 45, 55, 63
מנהל בית העלמין: הרב דב בריזל
מידע מורחב

בית העלמין קרית שאול
מיקום: גבול תל אביב רמת השרון, סמוך לצומת הכפר הירוק
טלפון: 03-7953655
פתוח בימים:
כניסה לרכבים בימים א-ה:
בחרף - בין השעות 8:00 - 16:00
בקיץ - בין השעות 8:00 - 18:00
כניסה להולכי רגל בימים א-ה:
בחרף - בין השעות 6:00 - 16:30
בקיץ - בין השעות 6:00 - 19:00
כניסה לרכבים בימי ו' וערבי חג:
בין השעות 8:00 - 13:00
מענה טלפוני:
ימים א-ה - בשעות 9:00 - 15:30
ימי ו' וערבי חג - בשעות 9:00 - 12:00
שטח: 320,000 מ"ר כ-92,000 נפטרים נטמנו בבית העלמין.
בית העלמין הוכרז על ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור".
סוגי קבורה: קבורה שדה, קבורה זוגית, קבורת סנהדרין
תחבורה: 127, (24, 47, 48, 49 - על הכביש הראשי)
מנהל בית העלמין: הרב נפתלי שבתי
מידע מורחב
בית העלמין הדרום חולון-בת ים
מיקום: גבול חולון בת-ים
טלפון: 03-7953640-1
פתוח בימים:
בימים א' - ה':
קיץ בין השעות: 06:30-19:00
חורף בין השעות: 06:30-17:00
בימי ו' וערבי חג:
קיץ בין השעות: 06:30-16:00
חורף בין השעות: 06:30-14:30
הכניסה לרכבים (מהשער המזרחי בלבד):
בימים א' - ה':
קיץ בין השעות: 08:00-18:00
חורף בין השעות: 08:00-17:00
בימי ו' וערבי חג:
קיץ וחורף בין השעות: 08:00-14:00
שטח: 800,000 מ"ר מספר הנפטרים הטמונים בבית העלמין: 200,000 בית העלמין הוכרז על ידי הביטוח הלאומי כ"בית עלמין סגור"
תחבורה:8, 18, 19, 40, 42, 46, 26.
מנהל בית העלמין: הרב מיכאל הוך
מידע מורחב

בית העלמין ירקון
מיקום: סמוך לצומת מורשה על כביש 5 "חוצה שומרון"
טלפון: 03-7972200
פתוח בימים:
בימים א'-ה':
בימי שעון קיץ: בין השעות 06:00-19:00
בימי שעון חורף: בין השעות 06:00-16:30
בימי ו' וערבי חג:
בימי שעון קיץ: בין השעות 06:00-15:00
בימי שעון חורף: בין השעות 06:00-13:30

שטח: 570,000 מ"ר מספר הנפטרים הטמונים
סוגי קבורה: קבורה שדה, קבורה זוגית
תחבורה: 127, 243
בית העלמין ירקון הינו היחידי שלא הוכרז כ"סגור".
מנהל בית העלמין: הרב ישראל רוסט
מידע מורחב